Strategisk rådgivning

En strategi beskriver vilka vägval och prioriteringar ni som organisation ska ta för att nå de övergripande målen för er verksamhet. Det inkluderar vilka målsättningar ni har, vilka målgrupper ni vill nå, vilka kanaler ni ska använda för att nå ut. Vi kan leda processen med att ta fram en kommunikations- eller medlemsstrategi som är väl förankrad i er organisation. 

 

Vi hjälper er gärna med:
Kommunikationsstrategi
Medlemsstrategi
Organisationsstrategi
Digital strategi

Nå ut och påverka!

Ett effektivt sätt att driva igenom en politisk fråga är att opinionsbilda och skapa tryck från allmänheten. När trycket blir tillräckligt högt kan det bidra till att politiker fattar beslut. Vi kan ta fram en strategi för er opinionsbildning och en plan för hur ni ska nå ut med er kampanj. Våra skickliga strateger utför också framgångsrikt det dagliga kampanjarbetet åt våra uppdragsgivare.  

Vi hjälper er gärna med:
Opinionsbildning
Press och media
Kreativa kampanjer
Rapporter och utredningar
Seminarier och evenemang
Visuell kommunikation
Podcastproduktion
Medieträning

Interimskonsulter

Våra konsulter kan hoppa in med kort varsel om ditt team drabbas av sjukskrivningar, glapp mellan anställningar eller om ni behöver hjälp att täcka upp under semestrar eller intensiva perioder. Utöver att driva projekt åt våra uppdragsgivare har vi positiv erfarenhet av att hyra ut våra medarbetare under både längre och kortare perioder, då vi är väl insatta i era frågor inom civilsamhället.


Våra interimskonsulter behärskar rollerna som:
Kommunikationschef
Kommunikationsstrateg
Kommunikatör
Pressekreterare
Redaktör för sociala medier
Projektledare
Innehållsproducent
Organisationsstrateg

 

"Med Arena Opinions breda stöd av kompetenser fick vi värdefull uppbackning under en period när vi behövde förstärkning av operativt kommunikationsarbete. De konsulter vi har samarbetat med har snabbt kommit in i verksamheten och smittat av sig med energi och kreativitet. Precis vad vi behövde!"
Amanda Sjöquist
Chef för kommunikation och påverkan, Fackförbundet SRAT

 

“Vi har haft förmånen att få jobba ett år tillsammans med en av konsulterna från Arena Opinion. Under det här året fick vi inte bara en otroligt duktig pressansvarig. Vi fick också nya ögon på vår verksamhet, kloka inspel och tankar om hur vi kunde utveckla och förbättra vårt arbete och en mycket uppskattad kollega.”
Anna Fairbrass
Kanslichef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Rekryteringstjänster

Arena Opinion vill bidra till ett starkt civilsamhälle där rätt person är på rätt plats och får nå sin fulla potential. Därför satsar vi på rekryteringstjänster som kan hjälpa er i hela eller delar av rekryteringsprocessen. Tack vare vårt stora nätverk och kunskap om civilsamhällesorganisationer kan vi snabbt sätta oss in i era behov och effektivt nå ut i våra kanaler för att hitta rätt kandidater.

 

Vi hjälper er gärna med: 

Fullständig rekryteringsprocess

Kravspecifikation

Annonsskrivning

Annonsering 

Headhunting

Urval bland ansökningar

Intervjuer

Referenstagning

Organisationsutveckling

Arena Opinion vill bidra till ett stärkt civilsamhälle och till att organisationer attraherar nya och befintliga medlemmar. Vår organisationsstrateg tar fram en strategi, projektleder och stöttar er genom hela resan i ert förändringsarbete. Vi är vana att komma in såväl i början som mitt i pågående processer och säkerställa framfart så att ni når era uppsatta mål.

 

Vi hjälper er gärna med:
Verksamhetsutveckling
Engagemangsformer
Förändringsledning
Förstudier och analyser
Medlemsvärvning och medlemsutveckling
Föreläsningar och utbildningar
Mångfald och inkludering

Strategisk rådgivning

En strategi beskriver vilka vägval och prioriteringar ni som organisation ska ta för att nå de övergripande målen för er verksamhet. Det inkluderar vilka målsättningar ni har, vilka målgrupper ni vill nå, vilka kanaler ni ska använda för att nå ut. Vi kan leda processen med att ta fram en kommunikations- eller medlemsstrategi som är väl förankrad i er organisation. 

 

Vi hjälper er gärna med:
Kommunikationsstrategi
Medlemsstrategi
Organisationsstrategi
Digital strategi

Nå ut och påverka!

Ett effektivt sätt att driva igenom en politisk fråga är att opinionsbilda och skapa tryck från allmänheten. När trycket blir tillräckligt högt kan det bidra till att politiker fattar beslut. Vi kan ta fram en strategi för er opinionsbildning och en plan för hur ni ska nå ut med er kampanj. Våra skickliga strateger utför också framgångsrikt det dagliga kampanjarbetet åt våra uppdragsgivare.  

Vi hjälper er gärna med:
Opinionsbildning
Press och media
Kreativa kampanjer
Rapporter och utredningar
Seminarier och evenemang
Visuell kommunikation
Podcastproduktion
Medieträning

Interimskonsulter

Våra konsulter kan hoppa in med kort varsel om ditt team drabbas av sjukskrivningar, glapp mellan anställningar eller om ni behöver hjälp att täcka upp under semestrar eller intensiva perioder. Utöver att driva projekt åt våra uppdragsgivare har vi positiv erfarenhet av att hyra ut våra medarbetare under både längre och kortare perioder, då vi är väl insatta i era frågor inom civilsamhället.


Våra interimskonsulter behärskar rollerna som:
Kommunikationschef
Kommunikationsstrateg
Kommunikatör
Pressekreterare
Redaktör för sociala medier
Projektledare
Innehållsproducent
Organisationsstrateg

 

"Med Arena Opinions breda stöd av kompetenser fick vi värdefull uppbackning under en period när vi behövde förstärkning av operativt kommunikationsarbete. De konsulter vi har samarbetat med har snabbt kommit in i verksamheten och smittat av sig med energi och kreativitet. Precis vad vi behövde!"
Amanda Sjöquist
Chef för kommunikation och påverkan, Fackförbundet SRAT

 

“Vi har haft förmånen att få jobba ett år tillsammans med en av konsulterna från Arena Opinion. Under det här året fick vi inte bara en otroligt duktig pressansvarig. Vi fick också nya ögon på vår verksamhet, kloka inspel och tankar om hur vi kunde utveckla och förbättra vårt arbete och en mycket uppskattad kollega.”
Anna Fairbrass
Kanslichef på Hyresgästföreningen region Stockholm

Rekryteringstjänster

Arena Opinion vill bidra till ett starkt civilsamhälle där rätt person är på rätt plats och får nå sin fulla potential. Därför satsar vi på rekryteringstjänster som kan hjälpa er i hela eller delar av rekryteringsprocessen. Tack vare vårt stora nätverk och kunskap om civilsamhällesorganisationer kan vi snabbt sätta oss in i era behov och effektivt nå ut i våra kanaler för att hitta rätt kandidater.

 

Vi hjälper er gärna med: 

Fullständig rekryteringsprocess

Kravspecifikation

Annonsskrivning

Annonsering 

Headhunting

Urval bland ansökningar

Intervjuer

Referenstagning

Organisationsutveckling

Arena Opinion vill bidra till ett stärkt civilsamhälle och till att organisationer attraherar nya och befintliga medlemmar. Vår organisationsstrateg tar fram en strategi, projektleder och stöttar er genom hela resan i ert förändringsarbete. Vi är vana att komma in såväl i början som mitt i pågående processer och säkerställa framfart så att ni når era uppsatta mål.

 

Vi hjälper er gärna med:
Verksamhetsutveckling
Engagemangsformer
Förändringsledning
Förstudier och analyser
Medlemsvärvning och medlemsutveckling
Föreläsningar och utbildningar
Mångfald och inkludering